Benadering

Benadering: stap voor stap

 

  Van dagelijks leven naar droom
Afstand nemen, waarnemen en vaststellen: hoe ziet de dagelijkse gang van zaken eruit? Waarin verschilt deze van onze dromen? Het benoemen daarvan, is de eerste stap op weg naar realisatie van onze dromen. Of het nu gaat om een verandering in ons persoonlijk leven of om bedrijfsinnovatie.

  Van droom naar idee
De visualisatie van de droom is een bron van ideeën. Alvorens de ideeën uit te voeren, is het zaak keuzes te maken. Het is de kunst, de juiste weg te bewandelen in het spanningsveld tussen belangrijke en urgente zaken.

  Van idee naar ervaring
Het uitvoeren van ideeën is onlosmakelijk verbonden met het ervaren van de uitwerking ervan. Op basis van voortschrijdend inzicht, worden de ideeën aangepast. Stap voor stap. Ieder idee is uitvoerbaar, zolang je begint bij de kleinste stap.

  Van ervaring naar mensen
Het delen van die ervaring met anderen is het voertuig van de droom. Positieve stappen genereren synergie en impuls; anderen dragen bij aan de inhoud en verwezenlijking van de ideeën: cocreatie.

  Van mensen naar maatschappij
De mensen vormen de maatschappij. Gedeelde dromen en ideeën leiden tot een betere samenwerking en een betere maatschappij.

  Van maatschappij naar dagelijks leven
De maatschappij bepaalt hoe ons dagelijks leven eruit ziet; de realisatie van dromen verhoogt de kwaliteit van leven.